Паліативна та хоспісна медицина

Практичне заняття

1 день - 2 теми:

  1. Основи біоетики. Паліативна та хоспісна допомога: дефініції, загальні концепції. Головна мета паліативної допомоги. Етичні проблеми паліативної і хоспісної допомоги. Сучасні міжнародні підходи, стандарти та принципи організації надання паліативної та хоспісної допомоги населенню. Потреби населення України в паліативній та хоспісній допомозі. Нормативно-правова база, що регулює надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні;


  1. Паліативна допомога в практиці сімейного лікаря. Критерії надання пацієнтові статусу паліативного хворого. Визначення поняття “первинна паліативна допомога”; складові. Термінальний стан пацієнта. Агонія. Правила догляду за помираючим пацієнтом. Елементи медичної танатології. Патологоанатомічний розтин.Законодавче регулювання та забезпечення доступності паліативної допомоги в Україні.

2 день - 2 теми:

  1. Хвороба, основні закономірності та періоди розвитку, варіанти завершення. Смерть клітини. Смерть організму: клінічна та біологічна смерть; термінальний період життя. Якість життя та причини її порушення у пацієнтів з хронічними невиліковними хворобами. Клінічні підходи та методи оцінки якості життя паліативних пацієнтів. Базові клінічні та етичні принципи надання паліативної допомоги. Філософія та холістичні постулати С. Сондерс. Евтаназія: медикоюридичні та біоетичні аспекти.


  1. Наявність типових клінічних симптомів у паліативних пацієнтів. Больовий синдром у паліативних пацієнтів: клініка, патофізіологія болю.Загальні принципи контролю болю в паліативній медицині. Фармакологічний контроль больового синдрому в паліативній медицині. Контроль синдрому хронічного болю згідно зі схемою ВООЗ. Нормативна база та порядок використання опіоїдних анальгетиків у паліативній медицині. Засоби фармакологічного контролю хронічного болю в паліативній медицині. Анорексія/кахексія й інші клінічні синдроми в паліативній онкології: Втома. Запор. Діарея. Нудота. Блювання. Пролежні.Нудота. Блювання. Ураження шкіри та слизових оболонок. Пролежні. Задишка/диспное. Кашель. Кровохаркання. Асцит: клініка, ведення хворого.

3 день - 2 теми:

  1. Загальна характеристика застосування ад’ютантів у паліативній та хоспісній медицині. Основні класи ад’ювантних лікарських засобів, що застосовуються в паліативній та хоспісній медицині. Ад’ювантні лікарські засоби – коанальгетики: психо- та нейролептики. Клінікофармакологічна характеристика ад’ювантних лікарських засобів. Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Антигістамінні засоби для системного застосування. Глюкокортикоїди для системного застосування. Протисудомні засоби. Лікарські засоби для лікування кісток. Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту. Антигістамінні засоби для системного застосування. Глюкокортикоїди для системного застосування. Лікарськізасоби для надання ПХД, Щорекомендовані EAPC та ВООЗ.


  1. Психологічні аспекти термінального періоду життя. Модель КюблерРосс. Депресія у паліативних пацієнтів. Безсоння. Реакції родини та близьких осіб. Реакції родини та близьких осіб (горе і втрата). Етичні та духовні аспекти паліативної допомоги. Повідомлення неприємних новин (діагнозу невиліковного захворювання, несприятливого прогнозу) пацієнтам або їхнім родичам. Ключові етапи надання інформації (неприємних новин про невиліковний діагноз, несприятливий прогноз) пацієнтові та його родині. Духовні аспекти паліативної допомоги.Психічне перенапруження персоналу при роботі з паліативними пацієнтами . Програма антистресової поведінки.

4 день - 2 теми:

  1. Епідеміологія та соціальна значимість онкологічних захворювань.Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень в Україні та у світі. Загальна характеристика пухлинного росту і типів злоякісних пухлин. Етіологія, патогенез, молекулярна біологія злоякісних новоутворень. Принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин і місце паліативної допомоги. Біоетичні проблеми в паліативній онкології. Паліативна та хоспісна допомога пацієнтам з інфекцією ВІЛ/СНІД. ВІЛ-інфекція та СНІД у ХХІ сторіччі: медичні та соціальні проблеми.Етіологія та патогенез ВІЛ-інфекції та СНІДу: молекулярна біологія, патофізіологія, клінічна біохімія. Клініка, діагностика, лікування ВІЛ-інфекції. Паліативна допомога в термінальних стадіях ВІЛ/СНІД. Біоетичні та юридичні проблеми ведення пацієнтів у термінальний період розвитку ВІЛ-інфекції. Паліативна і хоспісна допомога пацієнтам з інкурабельними формамитуберкульозу, зокрема ВІЛ-асоційованого туберкульозу.


  1. Термінальний стан пацієнта. Агонія. Правила догляду за помираючим пацієнтом. Елементи медичної танатології. Смерть пацієнта. Встановлення факту смерті. Констатація смерті. Патологоанатомічний розтин. Основні підходи до соціальної роботи у сфері паліативної та хоспісної допомоги. Визначення соціальної роботи. Основні принципи соціальної роботи з паліативними пацієнтами. Соціальна робота з паліативними хворими в Україні. Співпраця фахівців із соціальної роботи та медичних працівників при наданні паліативної та хоспісної допомоги. Роль волонтерів, юристів, духовенства, сім’ї та суспільства в наданні паліативної допомоги. Духовні аспекти паліативної допомоги. Стаціонарні заклади паліативної та хоспісної допомоги, особливості їх функціювання.

семінарське заняття

Друге заняття

Променева діагностика у паліативній та хоспісній медицині. Показання та протипоказання до призначення методів променевої діагностики.

Третє семінарське заняття 2 теми:

  1. Геронтологія як наука, її складові, завдання. Демографічні, соціальні, соціально-гігієнічні питання старості і старіння. Видова та індивідуальна тривалість життя людини. Біологічний і календарний вік людини. Співвідношення фізіологічних чинників у віковій інволюції. Класифікація ВООЗ вікових періодів життя людини. Старість як закономірний заключний період вікового розвитку людини. Біологія старіння: сучасні теорії, закономірності, механізми, види. Паліативна та хоспісна медицина.


  1. Психологічні, духовні та морально-фізичні страждання паліатвинх хврих. Роль волонтерів, юристів, духовенства, сім’ї та суспільства в наданні паліативної допомоги. Підготовка кадрів, що залучені до надання паліативної допомоги. Стаціонарні заклади паліативної та хоспісної допомоги. Мобільні медичні бригади паліативної допомоги. Протидія професіональному вигоранню при наданні паліативної та хоспісної допомоги.