Онкологія

Онкологія

Один чи два рази на місяць ми проводимо збори (засідання гуртка) для обговорення важливих питань онкології, її сучасних досягнень та розробок. Одним з основних напрямків наукового товаритсва є створення наукових праць та популяризація науки.

на всі питання щодо роботи наукового гуртка відповість к.м.н., доцент МОХАММАД ІСОВИЧ ХОДЖУЖ

Тематика гуртка:

 • Уточнення ланок патогенезу злоякісних новоутворень.

 • Удосконалення методів ранньої діагностики злоякісних новоутворень основних локалізацій.

 • Дослідження прогностичних факторів перебігу пухлин.

 • Імунологія та імунотерапія пухлин.

 • Первинно-множинний рак.

 • Актуальні питання діагностики та лікування лімфопроліферативних захворювань.

 • Тактика ведення хворих з спадковим раком грудної залози та яєчників.

 • Реконструктивно-відновна хірургія грудної залози.

 • Новітні методи діагностики та лікування в абдомінальній онкології.


Форми роботи:

 • Підготовка оглядів літератури, розбір нових статей з актуальних проблем онкології.

 • Проведення гуртківцями власних досліджень.

 • Презентації та доповіді на засіданнях гуртка, їх обговорення.

 • Проведення гуртківцями засідань дискусійного клубу.

 • Участь гуртківців в обходах у клініці, чергування.

 • Участь студентів у обходах професора, доцента, а також оперативних втручаннях, перев’язках тощо під час канікул.

 • Участь у клінічних розборах, патологоанатомічних розтинах, лабораторних дослідженнях.

 • Участь у семінарах, форумах, конференціях, конгресах в Україні та закордоном.

 • Участь гуртківців у міжнародних освітніх програмах з онкології для студентів та молодих лікарів (ESMO, ESO, EAFO, ЕССО).


Введено новий вид організації роботи на засіданнях гуртка – засідання у вигляді круглого стола. Такий вид роботи дозволяє залучити більше учасників до підготовки засідання, шляхом розкриття загальної теми декількома доповідачами. Таким чином, до дискусії долучається більше учасників, дискусія проходить більш організовано, як результат – обговорення більшого спектру проблем, досягнення консенсусних рішень. Нововведення знайшло підтримку серед гуртківців і буде розвиватися в подальшому.


Щорічно роботи гуртківців друкуються в Українському науково-медичному молодіжному журналі (фахове видання ВАК України), журналі “Клінічна онкологія”, інших фахових виданнях в Україні та за кордоном.