Онкологія

Онкологія

Один чи два рази на місяць ми проводимо збори (засідання гуртка) для обговорення важливих питань онкології, її сучасних досягнень та розробок. Одним з основних напрямків наукового товаритсва є створення наукових праць та популяризація науки.

на всі питання щодо роботи наукового гуртка відповість к.м.н., доцент МОХАММАД ІСОВИЧ ХОДЖУЖ 

Тематика гуртка:


Форми роботи:


Введено новий вид організації роботи на засіданнях гуртка – засідання у вигляді круглого стола. Такий вид роботи дозволяє залучити більше учасників до підготовки засідання, шляхом розкриття загальної теми декількома доповідачами. Таким чином, до дискусії долучається більше учасників, дискусія проходить більш організовано, як результат – обговорення більшого спектру проблем, досягнення консенсусних рішень. Нововведення знайшло підтримку серед гуртківців і буде розвиватися в подальшому.


Щорічно роботи гуртківців друкуються в Українському науково-медичному молодіжному журналі (фахове видання ВАК України), журналі “Клінічна онкологія”, інших фахових виданнях в Україні та за кордоном.