Корисно для науковця

офіційний сайт кафедрі онкології і медичної радіології

ДДМУ

В рамках НДР кафедри онкології і медичної радіології виконується 

наукова робота: 

«Удосконалення персоніфікованих методів системного лікування з врахуванням їх клінічних та молекулярно-генетичних характеристик», номер держреєстрації 0117 U 003384, термін виконання: 01.2017 - 11.2022»