До 100-річчя ДМА

Завідуючий кафедрою – доктор медичних наук, професор Валентин Олександрович Потапов

Фото 1. Потапов Валентин Олександрович

На кафедрі працюють 17 викладачів, з них 2 професори, 6 доцентів, 9 асистентів.

Фото 2. Колектив кафедри

Перший ряд (зліва направо): проф. Медведєв М.В., доц. Акімова К.Б., проф. Потапов В.О., проф. Воронін К.В., доц. Дзюба Ю.М.

Другий ряд (зліва направо): доц. Лоскутова Т.О., ас. Стрільцова Т.Р., ас. Петулько А.П., доц. Березницька Г.Г., доц. Гарагуля І.С., ас. Чуйко В.І., ас. Крячкова Н.В., ас. Донська Ю.В., ас.  Хасхачих Д.А., доц. Демченко Т.В., лаборант Кукушкіна В.М., лаборант Макаренко С.О., лаборант Дубенчук Н.М., ас. Кривий В.А., аспірант Гапонова О., доц. Банахевич Р.М.

Кафедра акушерства та гінекології у Дніпропетровському медичному інституті була заснована 01.09.1922 р. і розташовувалась на базі обласної лікарні ім. І.І. Мечникова. Першим завідуючим кафедрою (1922-1929 рр.) був проф. Г.Ф. Цомакіон, автор 60 наукових праць, один із засновників класифікації пухлин матки. Співробітниками кафедри було забезпечено викладання фантомного, факультетського та госпітального курсів акушерства та гінекології.

З 1929 р. по 1939 р. – кафедру очолював проф. Д.Е. Шмундак, автор понад 100 наукових праць. Науковим напрямком кафедри була розробка принципів консервативного лікування запальних захворювань геніталій та знеболення пологів. Під його керівництвом було захищено 7 кандидатських дисертацій.

У 1929 році була організована кафедра акушерства та гінекології факультетського курсу. Завідувачем кафедрою акушерства і гінекології в 1929 р. був обраний у віці 32 років професор О.В. Хохлов. Кафедра розміщувалася на базі 1-ї міської лікарні (30 гінекологічних ліжок) та міського пологового будинку на 80 ліжок.

У 1939 році професор О.В. Хохлов прийняв госпітальну кафедру акушерства і гінекології, одночасно він керує відділом акушерства та гінекології Дніпропетровського інституту охорони материнства і дитинства.

У період роботи в Дніпропетровському медичному інституті професором О.В. Хохловим опубліковано понад 150 наукових праць. Він автор 3 монографій, 2 навчальних посібників, підготував 8 кандидатів медичних наук. З числа його учнів згодом стали докторами медичних наук, професорами: Л.Є. Гуртовий, В.М. Мошков, О.С. Єгоров.

Основні напрямки науково-практичної роботи кафедри під керівництвом професора О.В. Хохлова - це питання лабораторної діагностики, оперативного лікування запальних захворювань жіночих статевих органів, вдосконалення методів вагінальних операцій.

У 1959-1975 рр. завідувачем кафедрою працював професор О.С. Єгоров, автор 160 наукових праць, керівник трьох докторських і 22 кандидатських дисертацій. Головним напрямом наукових досліджень було вивчення етіології та патогенезу гіпоксії плода та асфіксії новонародженого, профпатології робітниць хімічної промисловості.

Фото 3. Йде важка операція, хірург – проф. О.С. Єгоров

У 1954 році організована ще одна кафедра педіатричного факультету для викладання акушерства та гінекології студентам педіатричного та санітарно-гігієнічного факультетів на базі міської лікарні №9. Завідуючим обрано професора Б.М. Мошкова, автора понад 100 друкованих праць, керівника трьох докторських та одинадцяти кандидатських дисертацій.

У 1976 році, кафедра лікувального факультету, що розташована на базі обласної лікарні, реорганізована для викладання акушерства та гінекології студентам педіатричного, санітарно-гігієнічного та стоматологічного факультетів, а кафедру очолила професор Г.В. Антропова. З 1993 р. до 1996 р. завідуючою кафедрою була професор Т.Т. Овчар. Співробітниками кафедри були доценти  Алябьєва А.І., Роженко О.І., Дубарь М.М., Жержов А.І.,  асистенти Ульянова Л.С., Денісенко Л.М., Карплюк І. К., Ванюшіна Н.Є., Лукьянец К.М., лаборанти  Ісаченко О.І., БезшейкоТ.Є.

У тому ж 1976 році із розширенням акушерсько-гінекологічного об’єднання 9-ї міської лікарні кафедра педіатричного факультету була реорганізована для викладання студентам лікувального факультету. Завідував Г.П. Стасевич, автор понад 50 наукових праць. При ньому покращена матеріальна база кафедри, здійснена спеціалізація пологового будинку, створена база для надання допомоги вагітним та роділлям із серцево-судинними та ендокринними захворюваннями. На кафедрі лікувального факультету у 1981 році обов’язки завідуючого тимчасово виконував доцент А.І. Жержов, а у 1981 р. – завідуючим кафедрою обраний за конкурсом проф. К.В. Воронін. Головним науково-дослідницьким напрямком кафедри стало вивчення етіології, патогенезу та лікування тяжких гестозів, особливо їх превентивна діагностика, профілактика та визначення стану плода у вагітних та роділь.  В ці часи на кафедрі працювали доценти  Трофімова В.А., Бурлак З.М.,  Правосудович О.М., Петрашенко Т. С.,  асистенти Борецька Г.М.,  Писанко О.Ю.,  Кукина З.А., Смирнов В.О.,  Григорьєва І.Д., Черепня Г.О., Борисенко Л.К.,  Ксаверчук  Н.П.,  лаборанти  Ведмеденко Л.С., Кравец Р.І., Шакалова Л.П.

 

Фото 4. Професор Воронін К.В. у робочому кабінеті

З 1996 року дві кафедри об’єднані під керівництвом проф. К.В. Вороніна для викладання курсу акушерства та гінекології студентам медичного, стоматологічного факультетів, факультетів іноземних студентів та студентів коледжу медичної академії. В цей час значно зміцнена матеріально-технічна та клінічні бази кафедри, організовано одне з перших в Україні обласне відділення акушерсько-гінекологічної реанімації. Професор К.В. Воронін відомий в Україні фахівець, автор понад 200 наукових праць, 9-ти монографій, 4 авторських свідоцтв. Під його керівництвом були захищені дві докторські і 32 кандидатські дисертації.

З 2001 р. і до цього часу кафедру акушерства та гінекології Дніпропетровської медичної академії очолює проф. В.О. Потапов – талановитий вчений, практик акушер-гінеколог, який має високі досягнення в фундаментальних проблемах теоретичної та клінічної медицини, новатор та винахідник, голова Дніпропетровського відділення асоціації акушерів-гінекологів України з 2008 року.

На початок 2016 року  професор В.О. Потапов є автором понад 250 наукових праць, зокрема 8 монографій, 2 підручників, 18 навчальних посібників, 17 патентів на винахід. Підготував 13 кандидатів медичних наук, 2 доктора наук. Професор В.О. Потапов є автором нового наукового напрямку в акушерстві та перинатології: «Стрес-адаптивного тренування плоду від час вагітності», та одним із розробників нового виду лікувального впливу на організм людини – біорезонансної вібро-акустичної стимуляції тканин, апарату для його здійснення. Розроблена професором В.О. Потаповим новаторська сучасна концепція перинатальної охорони плоду втілена в накази МОЗ України та галузеві клінічні протоколи «Затримка росту плода», «Дистрес плода під час вагітності та пологів». За значний внесок у розвиток науки та охорону здоров’я видзначений Почесними дипломами Міністерства освіти та науки, Академії педагогічних наук України, дипломом та золотою медаллю ВДНГ України, пам’ятною медаллю "За вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області".

Фото 5. Професор Потапов В.О. виконує складну операцію

Під його керівництвом основними напрямками наукової діяльності кафедри є розробка органозберігаючих та реконструктивних методів хірургії в гінекології, малоінвазивних хірургічних технологій, профілактика та лікування гормон-залежних захворювань жіночої репродуктивної системи, передракових захворювань шийки матки, інфектологія в акушерстві та гінекології, медицина плода, невиношування вагітності.

Клінічними базами кафедри є лікувальні комунальні заклади: обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова, міська клінічна лікарня №9, міський пологовий будинок №1, лікарня Міністерства залізничного транспорту,  «спеціалізований медичний центр матері та дитини» на базі клінічної лікарні №2  із загальною кількістю 395 пологових та 197 гінекологічних ліжок, де набувають практичного досвіду з акушерства та гінекології  майже 1200 студентів 4, 5 та 6 курсів.

За участю співробітників кафедри акушерства та гінекології у Дніпропетровську засновані науково-практичні центри пластичної хірургії в гінекології та органозберігаючого лікування міоми матки. 

Фото 6. Доцент Банахевич Р.М. демонструє хірургічну анатомію студентам

 На початок 2015 року для акушерів-гінекологів працюють суботні школи-семінари щодо безперервного навчання акушерів-гінекологів та молодих фахівців Дніпропетровської області, а також молодіжний волонтерський центр «Репродуктивне здоров’я та здоровий спосіб життя».

Фото 7.  Професор Потапов В.О. проводить суботню школу для лікарів області

 Всього за час існування кафедри (1922-2016 рр.) її співробітниками виконано 13 докторських, 97 кандидатських дисертацій, надруковано 27 монографій, понад 1200 наукових праць, зроблено 27 винаходів.

Співробітники кафедри постійно працюють над підвищенням кваліфікації, активно відвідують та роблять доповіді на міжнародних конгресах.

Фото. 8 Доцент Т.О. Лоскутова, постерна доповідь, 17 World congress gynecological endocrinology, 2-5 березня 2016

 

  

Фото 9. Професор Медведєв М.В. виконує операцію в Казахстані

 Співробітники  кафедри акушерства і гінекології активно сприяють втіленню сучасних досягнень інформаційних технологій в учбовий процес кафедри. Наприклад, проведення поточного тестування студентів із використанням мобільних пристроїв. Також для самостійної роботи студентів активно використовується сайт ДМА і хмарні технології.

Фото 10. Втілення новаторських методик навчання на кафедрі: складання поточних тестів за допомогою телефонів студентів.

У повсякденній педагогічній роботі використовуються такі сучасні пристрої, як інтерактивні дошки, що разом із швидкісним інтернетом надає необмежені можливості роботи з мультимедійним контентом.

Фото 11. Використання інтерактивної дошки

На кафедрі акушерства та гінекології ДЗ «ДМА МОЗ України», поряд з лекціями і семінарами, проведеними професорами, доцентами, викладачами кафедри, з метою підвищення якості знань студентів значний час відводиться засвоєнню практичних навичок на сучасному високотехнологічному симуляційному обладнанні. 

 

Фото 12. Кабінет симуляційного навчання кафедри акушерства та гінекології ДЗ «ДМА МОЗ України».

 Функціональний тренажер внутрішньоутробного моніторингу та перебігу пологів являє собою реалістичну модель, що дозволяє освоїти необхідні практичні маніпуляції. Тренажер достовірно імітує різного ступеня тяжкості стани матері та плоду протягом нормальних і ускладнених пологів. Даний тренажер дозволяє придбати наступні практичні навички: пальпація молочних залоз, визначення ступеня розкриття шийки матки, способу вставляння передлежачої частини плоду, вислуховування звуків серця плоду, відтворювання різних варіантів розташування плаценти, накладання вагінальних швів, дозволяє дати оцінку перебігу пологів і прогнозувати можливі ускладнення.

12-14 березня 2015 року академія брала участь у VІ міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015», що за своїм фаховим і науковим рівнем, поставленими на розгляд проблемами пріоритетного розвитку галузі освіти, чисельністю учасників та відвідувачів визнана громадськістю, педагогічними колективами, школярами та студентами найбільш фаховою, рейтинговою та широкомасштабною освітянською виставкою в Україні.

Вагомі здобутки професорсько-викладацького колективу академії під керівництвом ректора академіка НАМН України Георгія Вікторовича Дзяка вперше в історії закладу були відзначені найвищою нагородою – Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», а науковий потенціал закладу – втретє сертифікатом якості наукових публікацій (на підставі показників наукометричної бази даних SciVerce Scopus). За презентацію результатів упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність академії було відзначено роботу колективу кафедри акушерства та гінекології (завідувач – професор Валентин Олександрович Потапов).